Ga naar de homepage

Indien u een wetenschapper bent kunnen wij voor u archief- of literatuuronderzoek uitvoeren. Wij verzorgen goed gedocumenteerde rapportages. Ook kunnen wij adviseren over het opzetten en uitvoeren van onderzoek. In het kader van onderzoeksprojecten is het mogelijk om (deel)onderzoeken aan ons uit te besteden. Zonodig schrijven wij ook wetenschappelijke publicaties. Voor bedrijven en instellingen doen wij onderzoek naar de geschiedenis van de onderneming en verzorgen publicaties bijvoorbeeld in de vorm van een gedenkboek.

Op het gebied van authenticiteitsonderzoek staan wij voor een veelzijdige benadering. Argumenten over echt of vals moeten ontleend worden aan de teksten en afbeeldingen zelf maar ook aan de materiële dragers van de tekens waarmee gedachten en voorstellingen worden uitgedrukt. Ons einddoel is een afgewogen oordeel, gebaseerd op alle relevante feiten, over echt of vals en over de ware identiteit van het object.

Bureau De Facto heeft bijzondere deskundigheid in het onderzoek van het materiaal papier, zowel historisch, fysisch als chemisch. Wij stellen onze kennis van oude papieren ook als adviseur ter beschikking.

Neem contact met ons op voor nadere informatie en een prijsopgave: