Ga naar de homepage

Belangstelling voor het verleden is een belangrijk aspect van onze cultuur. Dat blijkt uit de stroom van populair-wetenschappelijke publicaties en documentaires. Historisch onderzoek is een bezigheid van velen als beroep of als liefhebberij. In familie, onderneming, samenleving: overal is de historische dimensie aanwezig.

De sporen uit het verleden van onze moderne samenleving bestaan voor een groot deel uit teksten en beelden op papier. Alles wat gebeurd is, heeft papieren documenten nagelaten. Ondanks alle digitale hulpmiddelen is het volgen van het papieren spoor en het daadwerkelijk doorspitten van archiefbestanden, onvermijdelijk. Archiefonderzoek vereist tijd, deskundigheid en ervaring. Het verleden is als een vreemd land waarin de mensen de zaken anders deden en niets vanzelfsprekend is.

Bureau De Facto is gefascineerd door deze wereld en wil graag uw gids en uitvoerder zijn.

Het opsporen van historische gegevens is slechts één kant van ons werk. Wij onderzoeken ook de echtheid van documenten en kunst op papier. De vraag 'is dit echt wat het lijkt' stelt iedereen zich elke dag opnieuw. Wij herkennen iets en stellen onszelf daarover vragen. Voor de historicus is dat de vraag naar de echtheid van een document, voor de verzamelaar en kunstliefhebber naar de echtheid van een tekening of een eerste druk van een boek.

Bureau De Facto wil een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de authenticiteitsvraag voor zover het binnen haar competentie valt: de echtheid van teksten en afbeeldingen op papier.

De derde dimensie van onze activiteiten leidt u en ons naar de Zaanstreek waar bij uitstek het mooie Nederlandse ambachtelijke papier werd gefabriceerd. Bezoek onder het tabblad “rondleidingen” onze webtentoonstellingen om een eerste indruk te krijgen van het oude ambacht van het papiermaken evenals van de leef- en belevingswereld van zij die daarbij betrokken waren. Wilt u dit alles en nog meer met eigen ogen aanschouwen, kom dan met ons mee.

Bureau DeFacto organiseert daartoe cultuurhistorische fiets- en wandeltochten. Beeldende en inspirerende tochten waarop wij zowel ontginning, bewoning en het papiermaken inclusief de nog aanwezige materiële erfgoedsresten verhalenderwijs onder uw aandacht zullen brengen.


Adriaan Kardinaal
Ellen van der Grijn

Amsterdam,